Coto są finanse behawioralne? Bank - Zakupy

Gdyby się kierować jedynie opinią środków masowego przekazu, okazałoby się, że uzyskaniu jakiegokolwiek kredytu hipotecznego jest niemalże niemożliwe. Panuje powszechne przekonanie świadczące o tym, że banki mają zaostrzone wymagania wobec potencjalnych klientów i przykładowo żądają wysokiego poziomu zarobków lub domagają się znaczącego wkładu własnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że często to są spostrzeżenia słabo określone i nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy. To oczywiste, że banki muszą dbać o zabezpieczenie własnych interesów i uwzględniać poziom ryzyka, lecz sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce, po okresie burzliwych zmian, ustabilizowała się. W tej chwili propozycje banków należą do zróżnicowanych oraz są skierowane do konkretnych grup klientów. Symptomem tego zjawiska jest szeroki wachlarz dostępnych na rynku kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych, budowlanych i wielu innych. Jednakże źle przedstawione informacje potrafią zdezorientować każdego klienta. Finanse behawioralna to termin akurat tutaj nie mówiący nam za wiele.

Jednak to jest bardzo ważny czynnik i rodzaj finansów. Możemy powiedzieć, że tego rodzaju czynnik podawany i opisywany w niniejszym tekście ma ogromny wpływ na ustalanie cen towarów oraz usług. To jest bardzo ważne w gospodarce. Dzięki temu możemy powiedzieć, że ceny są takie, a nie inne. Wiele czynników na to wpływa. Jednak tego rodzaju finanse oraz podawane w niniejszym tekście zależności biorą pod uwagę wszystkie czynniki. Dzięki temu możemy powiedzieć, że cena jest po prostu sprawiedliwa i oddaje wartość i jakość danego prostu lub danej usługi. Dzięki temu jako klienci i konsumenci możemy czuć ulgę.

Na pewno tego rodzaju finanse są potrzebne, gdyż pokazują nam wszelkie go rodzaju czynniki oraz zależności cenowe. Co od tego na pewno nie mamy wątpliwości. Widzimy tutaj, że jest to bardzo powszechne oraz bardzo często wykorzystywane w powszechnym świecie. Na pewno nie mona tego bezpośrednio ignorować. To by było bardzo nierozsądne.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj