Do jakich celów służą karty płatnicze? Pożyczka - Windykacja

Bez wątpienia można powiedzieć, że karty płatnicze mają coraz większe znaczenie, jako że bardzo ułatwiają dokonywanie płatności, nie trzeba pilnować posiada określonej ilości gotówki. Zatem warto zabierać ze sobą karty płatnicze, wybierając się poza granice Polski. Zaletą jest zarówno to, że stanowi najczęściej bezpieczniejszy sposób na wydawanie pieniędzy, jak i również najtańszy. Oczywiście trzeba dobrze wiedzieć, jak z nich właściwie korzystać.

Dobrze mieć przy sobie dwie karty, czyli debetową i kredytową. I tak za zakupy w sklepie i innych punktach handlowych lub usługowych za granicą można płacić obiema kartami. W przypadku zapotrzebowania gotówki pieniądze z bankomatu należy wypłacić, posługując się kartą debetową, a tylko w ostateczności kredytową. Chodzi o to, że płacąc kartą za zakupy w sklepie, użytkownik karty ponosi wprawdzie koszty przewalutowania (czasem one bywają korzystne dla posiadacza karty), lecz za transakcje bezgotówkowe bank nie pobiera prowizji, czyli warto to robić.

Naturalnie leasing nieruchomości klasyfikuje się według różnych kryteriów i wyróżnia się głównie następujące rodzaje: leasing zabudowanych nieruchomości, leasing zwrotny i leasing obiektów w fazie budowy, leasing finansowy i operacyjny, leasing bezpośredni, pośredni czy non-recourse. Leasing operacyjny różni się od finansowego sposobem dokonywania odpisów amortyzacyjnych, bo w leasingu finansowym to leasingobiorca dokonuje odpisów i ponosi koszty utrzymania nieruchomości, stając się właścicielem przedmiotu leasingu po zapłaceniu ostatniej raty. Ta forma finansowania nieruchomości ma wiele zalet między innymi: pewność stosunku prawnego gwarantowana uregulowaniem umowy leasingu w kodeksie cywilnym i ustawach podatkowych, długoterminowe źródło finansowania inwestycji, przyspieszenie amortyzacji przez zwiększenie stawki normatywnej, korzyści podatkowe, bo rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, prawo do użytkowania nieruchomości bez potrzeby dokonywania zakupu i inwestowania własnych środków itd.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj