Jak wybrać właściwe OFE Pożyczka - Umowa

Z funduszami emerytalnymi powinniśmy mieć styczność w momencie, gdy zaczynamy pracować. To wtedy już są odkładane odpowiednie składki, które mają istotny wpływ na to, jak będzie następnie prezentować się nasza emerytura. Z tego względu dobrze dla nas byłoby przygotować się do wyboru takiego funduszu. Musimy zaznaczyć, że za dużo czasu na taki wybór nie mamy. Jest to wynikiem tego, że gdy już zaczęliśmy pracę, to mamy jedynie 7 dni. Wiadomo, że tak naprawdę posiadamy więcej czasu na wybór. W tym roku maksymalnie do lipca. A co należy brać w momencie wybierania funduszu emerytalnego.

Powinniśmy skupić się na poważnej inwestycji, którą okaże się nasza emerytura. Na pewno nie powinniśmy tutaj polegać na radach akwizytorów. A to przede wszystkim dlatego, że nieraz mogą nas oni oszukać, abyśmy przystąpili do danego funduszu emerytalnego. Na pewno nie chcielibyśmy zostać w tym przypadku oszukani. Gdy później mielibyśmy szybko odstąpić od jakiegoś funduszu, to należy dokonać konkretnej wpłaty. Na pewno taka sytuacja nie cieszyłaby nas. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że posiadanie dobrego funduszu emerytalnego jest w stanie zapewnić nam wysokie stopy zwrotu. I takie zwroty powinny następować w wybranych okresach, a nie tylko okresach krótkich.

Działalność leasingowi stale się rozwija i obejmuje nowe dziedziny. I tak przykładowo leasing nieruchomości jest uznawany za jedną z innowacyjnych form finansowania nieruchomości, głównie komercyjnych. Na razie ten rodzaj usługi jest jeszcze mało rozpowszechniony w Polsce, lecz znajduje coraz więcej naśladowców i jesteśmy na najlepszej drodze, by dorównać najlepszym w tej dziedzinie, czyli do Niemiec, Francji i Włoch, gdzie leasing nieruchomości rozwinął się najbardziej. Oblicza się, że w krajach rozwiniętych ten rodzaj leasingu wynosi mniej więcej dwadzieścia procent obrotów spółek leasingowych, w Polsce połowę tego. Póki co, w Polsce leasing jest raczej postrzegany jako instrument finansowania ruchomości, czyli środków transportu, maszyn i urządzeń, a nie rzeczy nieruchomych. Finansowanie nieruchomości za pośrednictwem leasingu sprowadza się do przekazania jej przez leasingodawcę (pozostaje właścicielem na czas trwania umowy) leasingobiorcy do dzierżawy. Jest to umowa długoterminowa.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj