Leasing - użytkowanie rzeczy Karta debetowa - Przelewy

Leasing jest na tyle znany, że wiadomo, iż jego istotę stanowi możliwość użytkowania rzeczy bez przymusu jej nabycia, lecz to się wiąże z obowiązkiem płacenia w okresie użytkowania określonej rzeczy rat leasingowych na rzecz właściciela. Niemniej jednak w tym czasie użytkownik ma prawo czerpać pożytki z korzystania rzeczy, występować niejako w roli właściciela, oczywiście, formalnie rzecz biorąc nim nie będąc.

Leasing rozwinął się do tego stopnia, że istnieją różne rodzaje i tak przykładowo: bezpośredni i pośredni, czyli z punktu widzenia leasingodawcy, kto oddaje w użytkowanie na warunkach leasingu. W przypadku leasingu pośredniego pojawia się w formie leasingu netto, co się tyczy bezpośredniego zdarza mu się występować w formie leasingu brutto, gdy użytkownikowi w szczególności zależy na świadczeniu tych usług serwisowo-remontowych ze strony leasingodawcy.

Natomiast w zależności od charakterystyki przedmiotu umowy wyróżnia się leasing nieruchomości oraz leasing ruchomych środków trwałych.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj