Papiery dłużne i bony skarbowe Karta debetowa - Wierzyciel

Współcześnie większość tych, którzy myślą o zakupie własnego mieszkania, czy nowego samochodu decyduje się na to, aby wziąć kredyt bankowy na warunkach, wspólnie ustalonych z podmiotem udzielającym środków finansowych, którym jest bank. Obecnie banki starają się wychodzić naprzeciwko ludziom i przedstawiają bardzo korzystne warunki, dzięki którym spłata kredytu nie jest aż tak trudnym wyczynem jakby się to mogło wydawać. Duża grupa ludzi najzwyczajniej w świecie boi się brać kredyty w bankach. Taki stan rzeczy jest bezpośrednio związany nie ze złowrogą działalnością instytucji finansowych, ale nieumiejętną oceną możliwości kredytobiorcy. Początkowe warunki spłaty kredytu, które są ustalone z bankiem w czasie trwania umowy nie ulegają zmianom. To tylko niefrasobliwość kredytobiorców decyduje o tym, że danego kredytu nie da się spłacić a co za tym idzie bank należność musi ściągać w innej postaci.

Wśród kredytu bankowych można dokonać najogólniejszego podziału na mieszkaniowe, inwestycyjne, samochodowe czy hipoteczne. Rynek obejmujący finanse, wydziela pewne segmenty, z których jednym jest rynek pieniężny. Na tym rynku dokonuje się transakcji, gdzie zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą zyskać, bądź stracić. Odbywa się tam wymiana interesów, rozliczanych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej o odroczonym okresie płatności. Rynek pieniężny można podzielić na dwa wyszczególnione działy, są to: rynek międzybankowy – depozyty i lokaty i rynek zbywalnych papierów wartościowych. Do głównych instrumentów na rynku pieniężnym zalicza się w naszym kraju trzynasto tygodniowe bony skarbowe, papiery dłużne, o krótkich terminach przedsiębiorstw oraz pożyczki i depozyty w bankach prosperujących na rynku pieniężnym ze zróżnicowanym stopniem zapadalności terminu.

Międzybankowy rynek pieniężny posiada szereg swoich oznaczeń, takich jak” WIBOR, WIBID, czy S/N. podobne określenia stosuje się w innych krajach Unii Europejskiej, czy państw spoza UE. Ten rynek dostarczając kapitału, w znaczny sposób ułatwia ludziom rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj