Pieniądz w kulturach pierwotnych Pożyczka - Transfer

W kulturach pierwotnych pojęcie pieniądza było zupełnie obcym. Kiedyś ludzie pomagali sobie w polach na zasadzie uczestnictwa w żniwach, czy wykopie ziemniaków. Później sposobem na wymianę dóbr stał się handel zamienny. Ktoś komuś kolokwialnie pisząc dawał garnek za patelnię i tym samym zyskiwał nowy przedmiot. Nie było sklepów z ogromnym wyborem i trzeba było się zadowolić tym, do czego miało się dostęp. Ludzie z biegiem czasu doszli do wniosku, że nie zawsze taka wymiana towarów była sprawiedliwa. Coś mogło mieć większą wartość, a coś zdecydowanie mniejszą.

Bezpośrednia wymiana była kłopotliwa dla wielu mieszkańców, różnych kontynentów, więc wprowadzono pośredników, którymi były zboża, czy skóry zwierzęce. Jako, że były to przedmioty stanowiące zaspokojenie potrzeb biologicznych, przez pewien czas funkcjonowały, jako środek płatniczy. Takie towary wchodziły do rangi towarów podzielnych i mających długą gwarancję. W nich kryją się początki pierwotnego pieniądza, którym posługiwali się bez zwątpienia nasi przodkowie. W przypadku kredytów, które można otrzymać w instytucjach finansowych takich jak banki istnieje bardzo duże zróżnicowanie. Każda umowa kredytowa posiada dwie strony, którymi są kredytobiorca w postaci chociażby osoby fizycznej oraz bank, który jest podmiotem dominującym, ustanawiającym większość reguł związanych ze spłatą i formą udzielonych środków. Kredytobiorcą może zostać każdy, kto posiada zdolność kredytową.

Poprzez zdolność kredytową należy w tym momencie rozumieć przeanalizowane przez bank możliwości finansowych przyszłego kredytobiorcy, aby mieć względnie dużą pewność, co do tego czy poradzi on sobie ze spłatą ustalonych przez stronę bankową rat. Kredytobiorcą może być zarówno osoba fizyczna jak również osoba prawa. Jeżeli chodzi o rodzaje kredytów, z których mogą skorzystać kredytobiorcy najogólniejszy podział pozwala wyszczególnić kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Na umowie kredytu oprócz wszelkich warunków spłaty, zawsze muszą się znaleźć podpisy kredytobiorcy i przedstawiciela banku.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj