Pożyczki gotówkowe jako jeden z rodzajów kredytu Fundusz inwestycyjny - Obsługa

Wśród kredytów udzielanych przez banki istniej bardzo duże zróżnicowanie. Każdy z typów kredytu bankowego cechuje charakterystycznymi właściwościami, odpowiednio przystosowanymi do celów, na jakie środki pieniężne z niego mają zostać przeznaczone. Jednym z najważniejszych i najpopularniejszych rodzajów kredytów bankowych jest ten, w którym zabezpieczeniem jest hipoteka. Nie trudno jest się domyśleć, że określany on jest fachowo kredytem hipotecznym. Jeżeli chodzi o ten rodzaj umowy kredytowej, to w zdecydowanej większości przypadków jest ona podpisywana na dłuższy czas i sprowadza się do dosyć pokaźnych sum pieniędzy udzielanych przez bank.

Warto w tym momencie dodatkowo zaznaczyć, że w przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanie całości udzielonej kwoty pieniędzy jest stosunkowo niskie w porównaniu do innych form udzielania przez bank środków finansowych. Kredyty hipoteczne w większości przypadków są przeznaczone na kupno nieruchomości. Wśród rodzajów kredytów popularne są również takie, z których środki pieniężne są przeznaczane na różnego typu inwestycje. Wiele instytucji finansowych dla zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług, nazywa pożyczki gotówkowe mianem kredytów. Jest to oczywiście całkowitą nieprawdą, ponieważ kredytów mogą udzielać wyłącznie banki.

Podstawowa różnica pomiędzy pożyczkami a kredytami sprowadza się do tego, że przy udzielaniu pożyczek instytucja finansowa nie oczekuje przedstawienia celu, na który zostaną przeznaczone środki pieniężne. Jeżeli chodzi o kredyty udzielane przez banki w zdecydowanej większości przypadków przyszły kredytobiorca musi dokładnie określić, na co przeznaczy udzielone mu środki finansowe. Bez wątpienia jednym z największych minusów pożyczek gotówkowych udzielanych przez różnego rodzaju instytucje finansowe jest to, że cechują się one stosunkowo wysokim oprocentowaniem, dodatkowo powiązanym dość krótki czasem przeznaczonym na spłatę zaciągniętego długu. Jeżeli chodzi o przedmiot pożyczki, to zgodnie z prawem mogą być nim zarówno środki pieniężne jak również przedmioty materialne.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj